ความแก่

ภิกษุ ท. !     ความแก่ เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุ ท. !        ความแก่ความคร่ำคร่า   ความมีฟันหลุด  ความมีผมหงอก
ความมีหนังเหี่ยว   ความเสื่อมไปแห่งอายุ   ความแก่รอบแห่งอินทรีย์ทั้งหลาย
ในสัตวนิกายนั้น ๆ    ของสัตว์เหล่านั้น ๆ ;
นี้  เรียกว่า  ความแก่.
– มหา. ที. ๑๐/๓๔๑/๒๙๕.

อริยสัจจากพระโอษฐ์ ๑
ภาค ๑ ว่าด้วย ทุกขอริยสัจ ความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ หน้าที่ ๑๔๘/๘๑๗

About เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*

ใส่ผลลัพธ์ให้ถูกค่ะ *