การบรรพชาของเราเอง ก็จักไม่เป็นหมันเปล่า แต่จักมีผลมีกำไรแก่เรา

ภิกษุ ท. !    เมื่อเธอทั้งหลาย   มีชื่อว Continue reading การบรรพชาของเราเอง ก็จักไม่เป็นหมันเปล่า แต่จักมีผลมีกำไรแก่เรา

มนุษย์เป็นอันมาก ได้ยึดถือเอาที่พึ่งผิด ๆ

มนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมาก ถูกความกลัวคุกค Continue reading มนุษย์เป็นอันมาก ได้ยึดถือเอาที่พึ่งผิด ๆ

พิจารณาเห็นนิวรณ์ ๕ ที่ละเสียได้ ย่อมปราโมทย์บันเทิงใจ

ภิกษุ ท. !    ภิกษุ  พิจารณาเห็นนิวรณ์   Continue reading พิจารณาเห็นนิวรณ์ ๕ ที่ละเสียได้ ย่อมปราโมทย์บันเทิงใจ

“สิ่งนั้น” หาพบในกายนี้

“แน่ะเธอ ! ที่สุดโลก แห่งใด  อันสัตว์ไม่ Continue reading “สิ่งนั้น” หาพบในกายนี้