สุดโต่ง อยู่ ๒ อย่าง ที่บรรพชิตไม่ควรข้องแวะ

มีสิ่งที่แล่นดิ่งไปสุดโต่ง อยู่ ๒ อย่าง Continue reading สุดโต่ง อยู่ ๒ อย่าง ที่บรรพชิตไม่ควรข้องแวะ

ทรงทำหน้าที่พระพุทธเจ้าบริบูรณ์แล้ว

จุนทะ !          ในบัดนี้เราแล   เป็นศาส Continue reading ทรงทำหน้าที่พระพุทธเจ้าบริบูรณ์แล้ว