การรู้อริยสัจ ไม่เป็นสิ่งสุดวิสัยทั้งในอดีต อนาคต ปัจจุบัน ล้วนมีการประกาศอริยสัจ ตามเป็นจริง

ภิกษุ ท. !       ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต, Continue reading การรู้อริยสัจ ไม่เป็นสิ่งสุดวิสัยทั้งในอดีต อนาคต ปัจจุบัน ล้วนมีการประกาศอริยสัจ ตามเป็นจริง

อริยอัฏฐังคิกมรรค เป็นกรรมที่สิ้นกรรม

ภิกษุ ท. !     กรรม  ๔ อย่างเหล่านี้   เ Continue reading อริยอัฏฐังคิกมรรค เป็นกรรมที่สิ้นกรรม

ผู้ช่วยให้รู้อริยสัจ นับเนื่องอยู่ในบุคคลผู้มีอุปการะมาก

ภิกษุ ท. !       บุคคลมีอุปการะมากต่อบุค Continue reading ผู้ช่วยให้รู้อริยสัจ นับเนื่องอยู่ในบุคคลผู้มีอุปการะมาก

ทรงขนานนามพระองค์เองว่า “พุทธะ”

(การสนทนากับโหณพราหมณ์,   เริ่มในที่นี้ด Continue reading ทรงขนานนามพระองค์เองว่า “พุทธะ”

ผู้เชื่อฟังพระตถาคต จะได้รับประโยชน์สุขสิ้นกาลนาน

ภิกษุ  ท. !  เราแล เป็นผู้ฉลาดในเรื่องโล Continue reading ผู้เชื่อฟังพระตถาคต จะได้รับประโยชน์สุขสิ้นกาลนาน

ธรรมชาติ ๓ อย่าง ทำให้พระองค์เกิดขึ้นเป็นประทีปของโลก

ภิกษุ ท. !     ถ้าธรรมชาติ ๓ อย่างเหล่าน Continue reading ธรรมชาติ ๓ อย่าง ทำให้พระองค์เกิดขึ้นเป็นประทีปของโลก

พระตถาคตเกิดขึ้น แสดงธรรมเพื่อความรำงับ, ดับ, รู้

ภิกษุ ท. !     ตถาคต  เกิดขึ้นแล้ว ในโลก Continue reading พระตถาคตเกิดขึ้น แสดงธรรมเพื่อความรำงับ, ดับ, รู้

พระตถาคตเกิดขึ้นในโลกเพื่อแสดงแบบแห่งการครองชีวิตอันประเสริฐแก่โลก

ภิกษุ ท. !     ตถาคตเกิดขึ้นในโลก นี้  เ Continue reading พระตถาคตเกิดขึ้นในโลกเพื่อแสดงแบบแห่งการครองชีวิตอันประเสริฐแก่โลก

พระตถาคตเกิดขึ้นเพื่อความสุขของโลก

พราหมณ์เอย !  มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง กลางค Continue reading พระตถาคตเกิดขึ้นเพื่อความสุขของโลก