มัชฌิมาปฏิปทา (พื้นฐานทั่วไป)

ภิกษุ ท. !     มีสิ่งที่แล่นดิ่งสุดโต่งอ Continue reading มัชฌิมาปฏิปทา (พื้นฐานทั่วไป)

มัชฌิมาปฏิปทา ในฐานะเหตุให้เกิดจักษุและญาณเพื่อนิพพาน

ภิกษุ ท. !     ข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลาง Continue reading มัชฌิมาปฏิปทา ในฐานะเหตุให้เกิดจักษุและญาณเพื่อนิพพาน

อัฏฐังคิกมรรค ในฐานะเป็นหนทางแห่งการกำหนดรู้ทุกข์

ภิกษุ ท. !     ถ้าปริพพาชกเดียรถีย์อื่นถ Continue reading อัฏฐังคิกมรรค ในฐานะเป็นหนทางแห่งการกำหนดรู้ทุกข์

อัฏฐังคิกมรรค คือหนทางเก่าที่ทรงพบใหม่

ภิกษุ ท. !     เปรียบเหมือนบุรุษเที่ยวไป Continue reading อัฏฐังคิกมรรค คือหนทางเก่าที่ทรงพบใหม่

อัฏฐังคิกมรรค เป็นยอดแห่งสังขตธรรมทั้งปวง

ภิกษุ ท. !     สังขตธรรมทั้งหลาย มีประมา Continue reading อัฏฐังคิกมรรค เป็นยอดแห่งสังขตธรรมทั้งปวง

อัฏฐังคิกมรรคทำหน้าที่ เสมือนหนึ่งเสวียนรองก้นหม้อ

ภิกษุ ท. !     หม้อ  ที่ไม่มีเสวียนรองรั Continue reading อัฏฐังคิกมรรคทำหน้าที่ เสมือนหนึ่งเสวียนรองก้นหม้อ

อัฏฐังคิกมรรคในฐานะหนทางให้ถึงจุดหมาย

ภิกษุ ท. !     ถ้าพวกปริพพาชกเดียรถีย์อื Continue reading อัฏฐังคิกมรรคในฐานะหนทางให้ถึงจุดหมาย

อัฏฐังคิกมรรค มีกระแสไหลไปสู่นิพพาน

ภิกษุ ท. !   มหานทีไร ๆ เหล่านี้   คือ แ Continue reading อัฏฐังคิกมรรค มีกระแสไหลไปสู่นิพพาน

อัฎฐังคิกมรรคในฐานะเป็นทางแห่งอมตะ

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   มีคำกล่าวกันอ Continue reading อัฎฐังคิกมรรคในฐานะเป็นทางแห่งอมตะ

สิ่งที่เรียกว่ากามคุณและกามสุข

อานนท์ !     กามคุณ  ๕  อย่างเหล่านี้   Continue reading สิ่งที่เรียกว่ากามคุณและกามสุข