การบรรพชาของเราเอง ก็จักไม่เป็นหมันเปล่า แต่จักมีผลมีกำไรแก่เรา

ภิกษุ ท. !    เมื่อเธอทั้งหลาย   มีชื่อว่า   สมณะ      และปฏิญาณตัวเองว่าเป็นสมณะ  อยู่อย่างนี้แล้ว    พวกเธอทั้งหลาย  จะต้องสำเหนียกใจว่า  “ข้อ ปฏิบัติอันใด   เป็นข้อปฏิบัติสมควรแก่สมณะ  เราจักปฏิบัติข้อปฏิบัติอันนั้น.  ด้วยการปฏิบัติของเราอย่างนี้    สมัญญาว่าสมณะของตนก็จักเป็นจริง   และ           คำปฏิญาณว่าสมณะของเราก็จักสมจริง ;  อนึ่งเล่า  เราบริโภคใช้สอย  บาตร  จีวรอาหารบิณฑบาต  เสนาสนะ   และคิลานปัจจัยเภสัชบริกขาร ของทายกเหล่าใด,การบำเพ็ญทานของทายกเหล่านั้น  ก็จักมีผลใหญ่  มีอานิสงส์ใหญ่ ;   และการบรรพชาของเราเอง   ก็จักไม่เป็นหมันเปล่า   แต่จักมีผลมีกำไรแก่เรา”  ดังนี้.        ภิกษุ ท. !     พวกเธอทั้งหลาย    พึงสำเหนียกใจไว้อย่างนี้เถิด.

๑.   บาลี   พระพุทธภาษิต   จูฬอัสสปุรสูตร   มู.  ม.  ๑๒/๕๑๒/๔๗๙, ๔๘๐,

About เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*

ใส่ผลลัพธ์ให้ถูกค่ะ *