กิจของชาวนา

ภิกษุ ท. ! กิจของคฤหบดีชาวนาที่เขาจะต้องทำก่อน (แห่งการได้มาซึ่งข้าวเปลือก)
มีสามอย่างเหล่านี้. สามอย่างอะไรบ้างเล่า ?
สามอย่างคือคฤหบดีชาวนาในโลกนี้ ไถ คราด พื้นที่นาให้ดีเสียก่อน,
ครั้นแล้วปลูกพืชลงในเวลาอันควร,
ครั้นแล้ว ไขน้ำเข้าบ้าง ไขน้ำออกบ้าง ตามคราวที่สมควร.
ภิกษุ ท. ! กิจของคฤหบดีชาวนาที่เขาจะต้องทำก่อน (แห่งการได้มาซึ่งข้าว
เปลือก) มีสามอย่างเหล่านี้แล ;

ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันนั้น : กิจที่ภิกษุจะต้องทำก่อน (แห่งการได้มาซึ่งมรรคผล)
มีสามอย่างเหล่านี้. สามอย่างอะไรกันเล่า ?
สามอย่างคือการสมาทาน การปฏิบัติในศีลอันยิ่ง, การสมาทานการปฏิบัติในจิตอันยิ่ง,
และการสมาทาน การปฏิบัติในปัญญาอันยิ่ง.
ภิกษุ ท. ! กิจที่ภิกษุจะต้องทำก่อน (แห่งการได้มาซึ่งมรรคผล)
มีสามอย่างเหล่านี้แล.

ภิกษุ ท. ! เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลาย พึงสำเหนียกใจไว้ว่า
“ความพอใจของเราจักต้องเข้มงวดพอ ในการสมาทานการปฏิบัติในศีลอันยิ่ง,
ในการสมาทานการปฏิบัติในจิตอันยิ่ง และในการสมาทานการ
ปฏิบัติในปัญญาอันยิ่ง” ดังนี้
ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลาย พึงสำเหนียกใจไว้อย่างนี้ แล.

ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์
หมวดที่ ๑๐ ว่าด้วย การมีศีล หน้าที่ ๒๑๓/๔๖๖

About เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*

ใส่ผลลัพธ์ให้ถูกค่ะ *