คนไม่ทิ้งธรรม ๑

ภิกษุ ท. !    ในทิศใด  พวกภิกษุ  มีความพร้อมเพรียงกัน   มีความบันเทิง
ต่อกันและกัน ไม่ทะเลาะวิวาทกัน  เข้ากันและกันได้สนิทเหมือนน้ำนมกับน้ำ
มองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งความรักอยู่  ; ภิกษุ ท. !  ทิศนั้น   เป็นที่ผาสุกแก่เรา
แม้ต้องเดินไป. (อย่างเหน็ดเหนื่อย)      จะป่วยกล่าวไปไยถึงการที่
เพียงแต่นึกถึง.    ในกรณีนี้   เราเชื่อแน่แก่ใจว่า     เป็นเพราะภิกษุเหล่านั้น   ได้
ละทิ้งธรรมสามอย่างเสียแล้ว      และพากันมาถือกระทำให้มากในธรรมสามอย่าง.
ธรรมสามอย่างอะไรบ้างเล่าที่เธอละทิ้งเสียแล้ว ?   สามอย่างคือ :-
(๑)    ความตรึกในทางกาม,
(๒)    ความตรึกในทางมุ่งร้าย,
(๓)    ความตรึกที่ก่อให้เกิดความลำบากแก่ผู้อื่น.
ธรรมสามอย่างเหล่านี้แล
ที่พวกภิกษุเหล่านั้น   ละทิ้งเสียแล้ว.
ก็ธรรมอีกสามอย่างอะไรบ้างเล่า ที่พวกภิกษุเหล่านั้นพากันมาถือ
กระทำเพิ่มพูนให้มาก  ?     สามอย่างคือ :-
(๑) ความตรึกในการหลีกออกจากความพัวพันในกาม,
(๒) ความตรึกในการทำความไม่มุ่งร้าย,
(๓) ความตรึกในการไม่ทำคนอื่นให้ลำบาก.
ธรรมสามอย่างเหล่านี้แล ที่พวกภิกษุเหล่านั้นพากันมาถือ กระทำเพิ่มพูนให้มาก.
ภิกษุ ท. !    ในทิศใดพวกภิกษุ มีความพร้อมเพรียงกัน มีความบันเทิง
ต่อกันและกัน ไม่ทะเลาะวิวาทกัน เข้ากันและกันได้สนิทเหมือนน้ำนมกับน้ำ มองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งความรักอยู่ ;
ภิกษุ ท. !     ทิศนั้น  เป็นที่ผาสุกแก่เรา   แม้ต้องเดินไป  (อย่างเหน็ดเหนื่อย)  จะป่วยกล่าวไปไยถึงการที่
เพียงแต่นึกถึง.
ในกรณีนี้ เราเชื่อแน่แก่ใจว่า เป็นเพราะพวกภิกษุเหล่านั้น
ได้ละทิ้งธรรมสามอย่างเหล่าโน้นเสียแล้ว  และพากันมาถือ กระทำให้มาก
ในธรรมสามอย่างเหล่านี้แทน.

ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ หมวดที่ ๑๓ ว่าด้วย การไม่ทำไปตามอำนาจกิเลส หน้าที่ ๓๓๐/๔๖๖

About เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*

ใส่ผลลัพธ์ให้ถูกค่ะ *