ความดับ

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !
พระองค์กล่าวอยู่ว่า
ความดับ ความดับ
ดังนี้

อันว่า
ความดับ ความดับ
ดังกล่าวนี้
หมายถึง
ความดับแห่งธรรมทั้งหลาย
เหล่าไหนเล่า
พระเจ้าข้า !

อานนท์ !
รูป
ก็ดี

เวทนา
ก็ดี

สัญญา
ก็ดี

สังขารทั้งหลาย
ก็ดี

วิญญาณ
ก็ดี

เป็นของไม่เที่ยง
อันปัจจัยปรุงแต่งแล้ว
อาศัยกันและกันเกิดขึ้น

มีความสิ้นไป
เป็นธรรมดา

มีความเสื่อมไป
เป็นธรรมดา

มีความจางคลายไป
เป็นธรรมดา

มีความดับไป
เป็นธรรมดา

คำอันเรากล่าวว่า
ความดับ ความดับ
หมายถึง

ความดับแห่ง
รูป

ความดับแห่ง
เวทนา

ความดับแห่ง
สัญญา

ความดับแห่ง
สังขาร

และ

ความดับแห่ง
วิญญาณ

ดังนี้

อานนท์ !
คำอันเรากล่าวว่า
ความดับ ความดับ
ดังนี้

หมายถึง
ความดับแห่งธรรมทั้งหลาย
เหล่านี้แล

ฉบับ ๑๑ ภพภูมิ ว่าด้วยเรื่อง ความหมายของคำว่าความดับ หน้า ๔๕๔

http://www.buddha-quote.com/?p=570

About เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*

ใส่ผลลัพธ์ให้ถูกค่ะ *