ความตาย

ภิกษุ ท. !       ความตาย  เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุ ท. !  การจุติ ความเคลื่อนการแตกสลายไป  การหายไป   การวายชีพ  การตาย
การทำกาละ  การแตกแห่งขันธ์ทั้งหลาย การทอดทิ้งร่าง   การขาดแห่งอินทรีย์คือชีวิต
จากสัตวนิกายนั้น ๆของสัตว์เหล่านั้น ๆ ;
นี้  เรียกว่า  ความตาย.
– มหา. ที. ๑๐/๓๔๑/๒๙๕

อริยสัจจากพระโอษฐ์ ๑
ภาค ๑ ว่าด้วย ทุกขอริยสัจ ความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ หน้าที่ ๑๔๙/๘๑๗

About เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*

ใส่ผลลัพธ์ให้ถูกค่ะ *