ความปรารถนาอย่างใดแล้วไม่ได้อย่างนั้น

ภิกษุ ท. !  ความปรารถนาอย่างใดแล้วไม่ได้อย่างนั้น เป็นทุกข์ เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุ ท. !  สัตว์ทั้งหลาย ผู้มีความเกิดเป็นธรรมดา ย่อมเกิดความปรารถนาขึ้น
ว่า “โอหนอ !  ขอเราไม่พึงเป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาและความเกิดเล่า ก็อย่าพึงมีมาถึงเราเลย” ดังนี้,
ข้อนี้ไม่ใช่สิ่งที่สัตว์จะบรรลุได้ด้วยความปรารถนา ;   นี้
เรียกว่า   ความปรารถนาอย่างใดแล้วไม่ได้อย่างนั้น เป็นทุกข์.

ภิกษุ ท. ! สัตว์ทั้งหลาย ผู้มีความแก่เป็นธรรมดา ย่อมเกิดความปรารถนาขึ้น  ว่า
“โอหนอ ! ขอเรา ไม่พึงเป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดา และความแก่เล่า    ก็อย่าพึงมีมาถึงเราเลย” ดังนี้,
ข้อนี้ ไม่ใช่สิ่งที่สัตว์จะบรรลุได้ด้วยความปรารถนา ;  แม้นี้
เรียกว่า  ความปรารถนาอย่างใดแล้วไม่ได้อย่างนั้น เป็นทุกข์.

ภิกษุ ท. ! สัตว์ทั้งหลาย ผู้มีความตายเป็นธรรมดา ย่อมเกิดความปรารถนาขึ้น ว่า   “โอหนอ !
ขอเรา ไม่พึงเป็นผู้มีความตายเป็นธรรมดา และความตายเล่า ก็อย่าพึงมีมาถึงเราเลย” ดังนี้,
ข้อนี้  ไม่ใช่สิ่งที่สัตว์จะบรรลุได้ด้วยความปรารถนา ;  แม้นี้
เรียกว่า ความปรารถนาอย่างใดแล้วไม่ได้อย่างนั้นเป็นทุกข์.

ภิกษุ ท. ! สัตว์ทั้งหลาย   ผู้มีความโศก  ความร่ำไรรำพัน   ความทุกข์กาย  ความทุกข์ใจ
ความคับแค้นใจ  เป็นธรรมดา  ย่อมเกิดความปรารถนาขึ้น ว่า
“โอหนอ ! ขอเรา ไม่พึงเป็นผู้มีความโศก  ความร่ำไรรำพัน  ความทุกข์กาย ความทุกข์ใจ
ความคับแค้นใจ   เป็นธรรมดา    และความโศก   ความร่ำไรรำพัน   ความทุกข์กาย
ความทุกข์ใจ  ความคับแค้นใจ  เล่า  ก็อย่าพึงมีมาถึงเราเลย”  ดังนี้,
ข้อนี้ไม่ใช่สิ่งที่สัตว์จะบรรลุได้ด้วยความปรารถนา ;   แม้นี้
เรียกว่า ความปรารถนาอย่างใดแล้วไม่ได้อย่างนั้น เป็นทุกข์.
– มหา. ที. ๑๐/๓๔๓/๒๙๕.

อริยสัจจากพระโอษฐ์ ๑
ภาค ๑ ว่าด้วย ทุกขอริยสัจ ความจริงอันประเสริฐคือทุกข์  หน้าที่ ๑๕๓/๘๑๗

About เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*

ใส่ผลลัพธ์ให้ถูกค่ะ *