ความเกิด

ภิกษุ ท. !       ความเกิด เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุ ท. !   การเกิด การกำเนิดการก้าวลง (สู่ครรภ์)
การบังเกิด     การบังเกิดโดยยิ่ง      ความปรากฏของขันธ์ทั้งหลาย
การที่สัตว์ได้ซึ่งอายตนะทั้งหลาย   ในสัตวนิกายนั้น ๆ    ของสัตว์เหล่านั้น ๆ ;
นี้  เรียกว่า  ความเกิด.

– มหา. ที. ๑๐/๓๔๑/๒๙๕.

อริยสัจจากพระโอษฐ์ ๑
ภาค ๑ ว่าด้วย ทุกขอริยสัจ ความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ หน้าที่ ๑๔๘/๘๑๗

About เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*

ใส่ผลลัพธ์ให้ถูกค่ะ *