ธรรมชาติ ๓ อย่าง ทำให้พระองค์เกิดขึ้นเป็นประทีปของโลก

ภิกษุ ท. !     ถ้าธรรมชาติ ๓ อย่างเหล่านี้ ไม่พึงมีอยู่ในโลกแล้วไซร้,
ตถาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลก  เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะ;
และธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ก็ไม่ต้องรุ่งเรืองไปในโลก.
ธรรมชาติ ๓ อย่างนั้น คืออะไรเล่า ? คือ  ชาติ ด้วย  ชรา ด้วย  มรณะ ด้วย.
ภิกษุ ท. !   ธรรมชาติ ๓ อย่างเหล่านี้แล ถ้าไม่มีอยู่ในโลกแล้วไซร้,
ตถาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นไปโลกเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะ;
และธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว   ก็ไม่ต้องรุ่งเรืองไปในโลก.

ภิกษุ ท. !     เพราะเหตุใดแล  ที่ธรรมชาติ ๓ อย่างเหล่านี้ มีอยู่ในโลก,
เพราะเหตุนั้น ตถาคตจึงต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะ;
และธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว   จึงต้องรุ่งเรืองไปในโลก.

พุทธประวัติจากพระโอษฐ์
ภาคนำ ข้อความให้เกิดความสนใจในพุทธประวัติ หน้าที่ ๑๒/๖๑๔

About เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*

ใส่ผลลัพธ์ให้ถูกค่ะ *