ยอมเสียชีวิตไม่ยอมล่วงสิกขาบท๑

ภิกษุ ท. !    เช่นเดียวกับที่มหาสมุทร     ย่อมมีน้ำหยุดอยู่ที่ระดับใดระดับหนึ่งเป็นธรรมดา  หาล้นฝั่งไปไม่.
ข้อนี้ฉันใด ;     ภิกษุ ท. !    เราบัญญัติสิกขาบทใด ๆ แก่สาวกทั้งหลายของเราแล้ว
สาวกทั้งหลายของเรา ย่อมไม่ก้าวล่วงสิกขาบทนั้น ๆ แม้จะต้องเสียชีวิต ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.

ภิกษุ ท. !    ข้อที่เราบัญญัติสิกขาบทใด ๆ    แก่สาวกทั้งหลายของเราแล้ว
สาวกทั้งหลายของเรา    ย่อมไม่ก้าวล่วงสิกขาบทนั้น ๆ แม้จะต้องเสียชีวิต   นั้นแล
เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์  ไม่น่าจะมีได้ _ _ _ ในธรรมวินัยนี้,  ซึ่งเมื่อภิกษุทั้งหลายได้
เห็นแล้ว ๆ ซึ่งข้อนี้  ย่อมเกิดความพอใจอย่างยิ่งในธรรมวินัยนี้แล.

ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์
หมวดที่ ๑๖ ว่าด้วย การไม่ลืมคำปฏิญาณ หน้าที่ ๓๙๕/๔๖๖

About เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*

ใส่ผลลัพธ์ให้ถูกค่ะ *