สัมมาทิฏฐิเป็นรุ่งอรุณแห่งกุศลธรรม

ภิกษุ ท. !     เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยขึ้นมา, นั่นเป็นสิ่งที่มาก่อน นั่นเป็นนิมิตล่วงหน้า
กล่าวคือ รุ่งอรุณ.
ภิกษุ ท. !    ข้อนี้ก็ฉันนั้น  :  นั่นเป็นสิ่งที่มาก่อน นั่นเป็นนิมิตล่วงหน้า  แห่งกุศลธรรมทั้งหลาย
สิ่งนั้นก็คือ สัมมาทิฏฐิ. ภิกษุ ท. !
สัมมาสังกัปปะ     ย่อมมีอย่างเต็มที่     แก่ผู้มีสัมมาทิฏฐิ;
สัมมาวาจา     ย่อมมีอย่างเต็มที่     แก่ผู้มีสัมมาสังกัปปะ;
สัมมากัมมันตะ     ย่อมมีอย่างเต็มที่     แก่ผู้มีสัมมาวาจา;
สัมมาอาชีวะ     ย่อมมีอย่างเต็มที่     แก่ผู้มีสัมมากัมมันตะ;
สัมมาวายามะ     ย่อมมีอย่างเต็มที่     แก่ผู้มีสัมมาอาชีวะ;
สัมมาสติ     ย่อมมีอย่างเต็มที่     แก่ผู้มีสัมมาวายามะ;
สัมมาสมาธิ     ย่อมมีอย่างเต็มที่     แก่ผู้มีสัมมาสติ;
สัมมาญาณะ     ย่อมมีอย่างเต็มที่     แก่ผู้มีสัมมาสมาธิ;
สัมมาวิมุตติ    ย่อมมีอย่างเต็มที่    แก่ผู้มีสัมมาญาณะ.

– ทสก.อํ. ๒๔/๒๕๔/๑๒๑.

About เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*

ใส่ผลลัพธ์ให้ถูกค่ะ *