สิ่งที่เรียกว่ากามคุณและกามสุข

อานนท์ !     กามคุณ  ๕  อย่างเหล่านี้   มีอยู่   ห้าอย่างอย่างไรเล่า ?
ห้าอย่างคือ รูปอันพึงรู้แจ้งด้วยจักษุ …. เสียงอันพึงรู้แจ้งด้วยโสตะ ….
กลิ่นอันพึงรู้แจ้งด้วยฆานะ ….   รสอันพึงรู้แจ้งด้วยชิวหา ….
โผฏฐัพพะอันพึงรู้แจ้งด้วยกาย   อันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนา   น่ารักใคร่
น่าพอใจ   มีลักษณะน่ารัก  เป็นที่เข้าไปอาศัยอยู่แห่งความใคร่
เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด   :   เหล่านี้แล   ชื่อว่า   กามคุณ ๕.

อานนท์!     สุขโสมนัสอันใด   อาศัยกามคุณ ๕  เหล่านี้  เกิดขึ้น ;
สุขโสมนัสอันนั้น   เรียกว่า   กามสุข.
–  ม.  ม.  ๑๓/๙๖/๑๐๐.

อริยสัจจากพระโอษฐ์ ๒
ภาค ๔ ว่าด้วย มัคคอริยสัจ ความจริงอันประเสริฐคือมรรค หน้าที่ ๘๓๓/๑๕๗๒

About เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*

ใส่ผลลัพธ์ให้ถูกค่ะ *