อัฎฐังคิกมรรคในฐานะเป็นทางแห่งอมตะ

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   มีคำกล่าวกันอยู่ว่า .     ‘อมตะ อมตะ (ความไม่ตาย ๆ)’   ดังนี้
อมตะ เป็นอย่างไรเล่า  พระเจ้าข้า ?   และหนทางให้ถึงซึ่งอมตะ
(อมตคามิมคฺค) คืออะไร   พระเจ้าข้า ?”

ภิกษุ ท. !     ความสิ้นแห่งราคะ ความสิ้นแห่งโทสะ ความสิ้นแห่งโมหะ
:   นี้เรียกว่า  อมตะ.
อริยอัฏฐังคิกมรรคนี้นั่นแหละ  คือหนทางให้ถึงซึ่งอมตะ ;  ได้แก่
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ.
– มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๐/๓๒.

อริยสัจจากพระโอษฐ์ ๒
ภาค ๔ ว่าด้วย มัคคอริยสัจ ความจริงอันประเสริฐคือมรรค หน้าที่ ๘๓๙/๑๕๗๒

About เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*

ใส่ผลลัพธ์ให้ถูกค่ะ *