อัฏฐังคิกมรรคทำหน้าที่ เสมือนหนึ่งเสวียนรองก้นหม้อ

ภิกษุ ท. !     หม้อ  ที่ไม่มีเสวียนรองรับ   ย่อมหมุนกลิ้งไปได้ง่าย,
หม้อที่มีเสวียนรองรับ  ย่อมหมุนกลิ้งไปได้ยาก,  ข้อนี้ฉันใด ;
ภิกษุ ท. !   จิตที่ไม่มีเชิงรองรับ  ย่อมหมุนไปได้ง่าย,  จิตที่มีเชิงรองรับ
ย่อมหมุนไปได้ยาก, ฉันนั้นเหมือนกัน.
ภิกษุ ท. !     อะไร   เป็นเชิงรองรับของจิต ? อริยอัฏฐังคิกมรรคนี้เอง
กล่าวคือ  สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกัปปะ  สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ นี้คือ เชิงรองรับของจิต.
– มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๕/๗๘ – ๗๙.

อริยสัจจากพระโอษฐ์ ๒
ภาค ๔ ว่าด้วย มัคคอริยสัจ ความจริงอันประเสริฐคือมรรค หน้าที่ ๘๔๒/๑๕๗๒

About เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*

ใส่ผลลัพธ์ให้ถูกค่ะ *