อัฏฐังคิกมรรค เป็นยอดแห่งสังขตธรรมทั้งปวง

ภิกษุ ท. !     สังขตธรรมทั้งหลาย มีประมาณเท่าใด,
อริยอัฏฐังคิกมรรค เรากล่าวว่า  เป็นธรรมเลิศกว่าธรรมทั้งหลายเหล่านั้น.
ภิกษุ ท. !     ชนเหล่าใด เลื่อมใสแล้ว ในอริยอัฏฐังคิกมรรค,
ชนเหล่านั้น   ชื่อว่า   เลื่อมใสแล้วในธรรมอันเลิศ.
วิบากที่เลิศ  ย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในธรรมอันเลิศ  แล.
– จตุกฺก. อํ.๒๑/๔๔/๓๔.

อริยสัจจากพระโอษฐ์ ๒
ภาค ๔ ว่าด้วย มัคคอริยสัจ ความจริงอันประเสริฐคือมรรค หน้าที่ ๘๔๒/๑๕๗๒

About เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*

ใส่ผลลัพธ์ให้ถูกค่ะ *