เพราะความดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับ แห่งเวทนา

เพราะความดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับ แห่งเวทนา
อริยอัฏฐังคิกมรรคนี้  เป็น ปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งเวทนา ;

สุขโสมนัสอันใด  อาศัยเวทนาเกิดขึ้น  :  นี้คืออัสสาทะ  (รสอร่อย) แห่งเวทนา.
ความไม่เที่ยง   เป็นทุกข์    มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา    แห่งเวทนา :
นี้คือ   อาทีนวะ  (โทษ)   จากเวทนา.
การนำออกเสียได้ซึ่งฉันทราคะ  การละเสียได้ซึ่งฉันทราคะในเวทนา :
นี้คือ   นิสสรณะ  (อุบายเครื่องออก)   จากเวทนา

– สฬา. สํ. ๑๘/๒๘๘/๔๓๘.

About เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*

ใส่ผลลัพธ์ให้ถูกค่ะ *