การรู้อริยสัจ ไม่เป็นสิ่งสุดวิสัยทั้งในอดีต อนาคต ปัจจุบัน ล้วนมีการประกาศอริยสัจ ตามเป็นจริง

ภิกษุ ท. !       ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต, Continue reading การรู้อริยสัจ ไม่เป็นสิ่งสุดวิสัยทั้งในอดีต อนาคต ปัจจุบัน ล้วนมีการประกาศอริยสัจ ตามเป็นจริง

ผู้ช่วยให้รู้อริยสัจ นับเนื่องอยู่ในบุคคลผู้มีอุปการะมาก

ภิกษุ ท. !       บุคคลมีอุปการะมากต่อบุค Continue reading ผู้ช่วยให้รู้อริยสัจ นับเนื่องอยู่ในบุคคลผู้มีอุปการะมาก

“สิ่งนั้น” หาพบในกายนี้

“แน่ะเธอ ! ที่สุดโลก แห่งใด  อันสัตว์ไม่ Continue reading “สิ่งนั้น” หาพบในกายนี้

คนไม่ทิ้งธรรม ๑

ภิกษุ ท. !    ในทิศใด  พวกภิกษุ  มีความพ Continue reading คนไม่ทิ้งธรรม ๑

สัมมาทิฏฐิเป็นรุ่งอรุณแห่งกุศลธรรม

ภิกษุ ท. !     เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยขึ้นม Continue reading สัมมาทิฏฐิเป็นรุ่งอรุณแห่งกุศลธรรม

ผู้มีมิตรดี ย่อมเจริญอริยมรรค

ภิกษุผู้มีมิตรดี ย่อมเจริญอริยมรรคอันประ Continue reading ผู้มีมิตรดี ย่อมเจริญอริยมรรค

เพราะความดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับ แห่งเวทนา

เพราะความดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับ แห่งเ Continue reading เพราะความดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับ แห่งเวทนา