การรู้อริยสัจ ไม่เป็นสิ่งสุดวิสัยทั้งในอดีต อนาคต ปัจจุบัน ล้วนมีการประกาศอริยสัจ ตามเป็นจริง

ภิกษุ ท. !       ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต, Continue reading การรู้อริยสัจ ไม่เป็นสิ่งสุดวิสัยทั้งในอดีต อนาคต ปัจจุบัน ล้วนมีการประกาศอริยสัจ ตามเป็นจริง

ผู้ช่วยให้รู้อริยสัจ นับเนื่องอยู่ในบุคคลผู้มีอุปการะมาก

ภิกษุ ท. !       บุคคลมีอุปการะมากต่อบุค Continue reading ผู้ช่วยให้รู้อริยสัจ นับเนื่องอยู่ในบุคคลผู้มีอุปการะมาก

สิ่งที่เรียกว่ากามคุณและกามสุข

อานนท์ !     กามคุณ  ๕  อย่างเหล่านี้   Continue reading สิ่งที่เรียกว่ากามคุณและกามสุข

การบรรพชาของเราเอง ก็จักไม่เป็นหมันเปล่า แต่จักมีผลมีกำไรแก่เรา

ภิกษุ ท. !    เมื่อเธอทั้งหลาย   มีชื่อว Continue reading การบรรพชาของเราเอง ก็จักไม่เป็นหมันเปล่า แต่จักมีผลมีกำไรแก่เรา

พิจารณาเห็นนิวรณ์ ๕ ที่ละเสียได้ ย่อมปราโมทย์บันเทิงใจ

ภิกษุ ท. !    ภิกษุ  พิจารณาเห็นนิวรณ์   Continue reading พิจารณาเห็นนิวรณ์ ๕ ที่ละเสียได้ ย่อมปราโมทย์บันเทิงใจ