กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา

ภิกษุทั้งหลาย !
กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา
(ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรม)
เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !
อริยอัฏฐังคิกมรรค (อริยมรรค
มีองค์แปด) นี้นั่นเอง
คือ กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา

ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ
สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ)
สัมมาสังกัปปะ (ความดำริชอบ)
สัมมาวาจา (การพูดจาชอบ)
สัมมากัมมันตะ (การทำการงานชอบ)
สัมมาอาชีวะ (การเลี้ยงชีวิตชอบ)
สัมมาวายามะ (ความพากเพียรชอบ)
สัมมาสติ (ความระลึกชอบ)
สัมมาสมาธิ (ความตั้งใจมั่นชอบ)

แก้กรรม, ฉบับ ๕ ว่าด้วย รายละเอียดที่บุคคลควรทราบ เกี่ยวกับเรื่องกรรม หน้าที่ ๔

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*

ใส่ผลลัพธ์ให้ถูกค่ะ *