ความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์

ภิกษุทั้งหลาย !
ความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์
เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !
ตัณหานี้ใด ที่ทำให้มีการเกิดอีก
อันประกอบด้วยความกำหนัด

เพราะอำนาจแห่งความเพลิน
ซึ่งมีปกติทำให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้น ๆ

ได้แก่
ตัณหาในกาม
ตัณหาในความมีความเป็น
ตัณหาในความไม่มี
ไม่เป็น

นี้เรียกว่า
ความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์

อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น, ภาคต้น ว่าด้วย อุทเทสแห่งสมุทยอริยสัจ หน้าที่ ๒๗๙

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*

ใส่ผลลัพธ์ให้ถูกค่ะ *