ความดับของอายตนะ คือ ความดับของทุกข์

ภิกษุทั้งหลาย !

ความดับ ความเข้าไปสงบรำงับ และความตั้งอยู่ไม่ได้
แห่งรูป แห่งเสียง แห่งกลิ่น แห่งรส แห่งโผฏฐัพพะ
แห่งธรรมารมณ์ ใด ๆ
อันนั้นแหละ เป็นความดับแห่งทุกข์

อันนั้นแหละเป็นความเข้าไปสงบรำงับ
แห่งสิ่งซึ่งมีปกติ
เสียบแทงทั้งหลาย
อันนั้นแหละเป็น ความตั้งอยู่ไม่ได้แห่ง ชราและมรณะ แล

ภพภูมิ, ฉบับ ๑๑ ว่าด้วย ความดับของอายตนะ คือ ความดับของทุกข์ หน้าที่ ๔๖๐

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*

ใส่ผลลัพธ์ให้ถูกค่ะ *