ความเพลิน เป็นเหตุให้เกิดทุกข์

ความเพลินใดในรูป, เวทนา, สัญญา, สังขาร, วิญญาณ

“ความเพลินนั้นเป็นอุปาทาน”
“เพราะอุปาทานของเขานั้นเป็นปัจจัย จึงเกิดมีภพ”

เพราะภพเป็นปัจจัย จึงเกิดมีชาติ
เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส และอุปายาส จึงเกิดมีพร้อม
ความก่อขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนั้น ย่อมมีได้ ด้วยอาการอย่างนี้

ปฐมธรรม, ฉบับ ๙ ว่าด้วย ความเพลิน เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ หน้าที่ ๒๘๕

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*

ใส่ผลลัพธ์ให้ถูกค่ะ *