วิบาก

ภิกษุทั้งหลาย !
วิบาก (ผลแห่งการกระทำ) แห่ง
กรรมทั้งหลาย
เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !
เรากล่าววิบากแห่งกรรมทั้งหลาย

ว่ามีอยู่ ๓ อย่าง คือ
วิบากในทิฏฐธรรม (คือทันควัน)

หรือว่า วิบากในอุปปัชชะ (คือในเวลาต่อมา)
หรือว่า วิบาก
ในอปรปริยายะ (คือในเวลาต่อมาอีก)

ภิกษุทั้งหลาย !
นี้เรากล่าวว่า วิบากแห่งกรรมทั้งหลาย

แก้กรรม, ฉบับ ๕ ว่าด้วย รายละเอียดที่บุคคลควรทราบ เกี่ยวกับเรื่องกรรม หน้าที่ ๓

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*

ใส่ผลลัพธ์ให้ถูกค่ะ *