สัมมัปปธานที่เอียงไปนิพพาน

ภิกษุ ท.!  ลำน้ำแม่คงคา ลุ่มไปทางทิศตะวันออก  ลาดไปทางทิศตะวันออก  เทไปสู่ทิศตะวันออก ข้อนี้แม้ฉันใด ; ภิกษุ ท.!  ภิกษุอบรมสัมมัปธานสี่อยู่  กระทำสัมมัปธานสี่ให้มากอยู่  ก็ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพาน   ลาดไปทางนิพพาน  เทไปสู่นิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน.          ภิกษุ ท.!   ลำน้ำแม่คงคา ลุ่มไปทางทิศตะวันออก  ลาดไปทางทิศตะวันออก  เทไปสู่ทิศตะวันออก ข้อนี้แม้ฉันใด ; ภิกษุ ท.!  ภิกษุอบรมสัมมัปธานสี่อยู่  กระทำสัมมัปธานสี่ให้มากอยู่  ก็ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพาน   ลาดไปทางนิพพาน  เทไปสู่นิพพาน  เป็นอย่างไรเล่า?

ภิกษุ ท.! ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมยังฉันทะให้เกิด  ย่อมพยายาม ย่อมปรารภความเพียร  ย่อมประคองจิต  ย่อมตั้งจิตไว้  เพื่อการไม่ให้เกิดขึ้นแห่งสิ่งอันเป็นอกุศลลามกทั้งหลาย  ที่ยังไม่เกิด,  เพื่อละเสียซึ่งสิ่งอันเป็นกุศล ลามกที่เกิดขึ้นแล้ว,  เพื่อการเกิดขึ้นแห่งกุศลทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้น,  และเพื่อความตั้งอยู่ได้  ไม่เลอะเลือน  เพื่อความงอกงาม  ไพบูลย์  เจริญบริบูรณ์  แห่งสิ่งอันเป็นกุศลทั้งหลาย ที่เกิดขึ้นแล้ว.

ภิกษุ ท.!  ภิกษุ อบรมสัมมัปปธานสี่อยู่   กระทำสัมัปปธานสี่ให้มากอยู่  ย่อมเป็นผู้ลุุ่มไปทางนิพพาน  ลาดไปทางนิพพาน เทไปสู่นิพพาน  ด้วยอาการอย่างนี้แล.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*

ใส่ผลลัพธ์ให้ถูกค่ะ *