อานาปานสติสมาธิ … เพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย

ภิกษุทั้งหลาย !
ภิกษุเหล่าใดยังเป็นเสขะ ยังไม่ลุถึงธรรมที่ต้องประสงค์แห่งใจ ปรารถนาอยู่ซึ่งโยคเขมธรรมอันไม่มีอะไรยิ่งกว่า

ภิกษุเหล่านั้น เมื่อเจริญแล้ว ทำให้มากแล้วซึ่ง อานาปานสติสมาธิ ย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย.

มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๑๓/๑๓๖๖-๖๗.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*

ใส่ผลลัพธ์ให้ถูกค่ะ *