เวมัตตตา

ภิกษุทั้งหลาย !
เวมัตตตา (ความมีประมาณต่างๆ)
แห่งกรรมทั้งหลาย
เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !
กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนา
ในนรก มีอยู่
กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในกำเนิด
เดรัจฉาน มีอยู่
กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในเปรตวิสัย
มีอยู่
กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในมนุษย์โลก มีอยู่

กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในเทวโลก มีอยู่

ภิกษุทั้งหลาย !
นี้เรากล่าวว่า เวมัตตตาแห่งกรรมทั้งหลาย

แก้กรรม, ฉบับ ๕ ว่าด้วย รายละเอียดที่บุคคลควรทราบ เกี่ยวกับเรื่องกรรม หน้าที่ ๓

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*

ใส่ผลลัพธ์ให้ถูกค่ะ *