อานาปานสติ … เป็นสุขวิหารระงับได้ซึ่งอกุศล

ภิกษุทั้งหลาย !
อานาปานสติสมาธินี้แล อันบุคคลเจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นของรำงับ เป็นของประณีต เป็นของเย็น เป็นสุขวิหาร
และย่อมยังอกุศลธรรมอันเป็นบาป อันเกิดขึ้นแล้ว และเกิดขึ้นแล้ว ให้อันตรธานไป ให้รำงับไป โดยควรแก่ฐานะ

อานาปานสติ, ฉบับ ๖ ว่าด้วย อานาปานสติ : เป็นสุขวิหารระงับได้ซึ่งอกุศล, หน้าที่ ๘๓ – ๘๕

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*

ใส่ผลลัพธ์ให้ถูกค่ะ *