กายคตาสติ

ภิกษุทั้งหลาย !
ธรรมข้อหนึ่ง อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว ย่อมละอวิชชาเสียได้ วิชชาย่อมเกิดขึ้น
ย่อมละอัส๎มิมานะเสียได้ อนุสัยย่อมถึงความเพิกถอน ย่อมละสังโยชน์เสียได้
ธรรมข้อหนึ่ง คืออะไร คือ กายคตาสติ

อานาปานสติ , ฉบับ ๖ ว่าด้วย อานิสงส์แห่งกายคตาสติ, หน้าที่ ๑๔๑ – ๑๔๙

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*

ใส่ผลลัพธ์ให้ถูกค่ะ *